E-PETYCJA

o wyznaczenie stref oddziaływania społecznego w lasach Nadleśnictwa Babki (Borówiec, Kamionki, Szczytniki, Koninko)

Jeśli chcesz, aby:

-mieszkańcy mogli zawsze widzieć las,

-na terenach Strefy wyłączone zostały rębnie zupełne,

-zachować krajobraz i rekreacyjny charakteru lasu,

-zachować  do min. 700 m od zabudowań otulinę leśną z dojrzałych drzew.

Podpisz petycję!

Dzięki sporemu zainteresowaniu kwestią lasów o zwiększonej funkcji społecznej – a konkretnie wyznaczeniem Specjalnej Strefy Intensywnego Oddziaływania Społecznego – dalej. Strefy (na której zaniechane byłby wycinki zupełne a preferowane rębnie złożone z długą przemianą pokoleń drzew- czyli bez cięcia „do gołej ziemi”)  mamy realną szansę  ustanowienia Strefy. Prosimy o Twoje poparcie, prosimy namów też sąsiadów, przyjaciół 🙂

Poniżej link do e- petycji: 

https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wyznaczenie_stref_oddziaywania_spoecznego_w_lasach_nadlenictwa_babki

Co jest podstawą naszych żądań:

Mając na uwadze wprowadzone przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych  Zarządzenie nr 58 z 2022r.  o zagospodarowaniu lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych zwracamy uwagę, iż zasady gospodarowania w lasach o zwiększonej funkcji społecznej stawiają jako priorytet ich trwałość, bezpieczeństwo odwiedzających i utrzymanie walorów krajobrazowych. 

Wytyczne nie sprowadzą lasów do roli podmiejskich parków czy niedostępnych dla rekreacji rezerwatów. W takich lasach nadal będą realizowane prace leśne, ale w sposób jak najbardziej zindywidualizowany, z minimalnym udziałem zrębów.

Wytyczne podkreślają że prowadzenie gospodarki leśnej powinno następować tak, aby nie zakłócać funkcji społecznych ani funkcji przyrodniczej. Podkreślają potrzebę zachowania bioróżnorodności.

Następstwem prowadzonej gospodarki leśnej mają być rębnie i trzebieże, które nie powodują nagłych zmian w krajobrazie wokół wsi Borówiec, Kamionki, Szczytniki, Koninko.

Dlatego jeśli uważasz razem z Nami, że funkcja społeczna lasów powinna być wzięta pod uwagę oraz zależy Ci, aby widzieć las – podpisz PETYCJĘ.