Pismo do Kombusu i wniosek do Nadleśnictwa

i 2019-03-01 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

w ostatnich dniach skierowałam do spółki Kombus pismo z prośbą o rozważenie możliwości przedłużenia linii nr 512 do przystanku na ul. Dębowej  w Borówcu dla kilku kursów w dniach roboczych. Aktualnie ta linia w dni robocze kursuje jedynie do przystanku na ul. Szkolnej. Jeśli Kombus wyrazi zgodę mieszkańcy sołectwa Borówiec z okolic ul. Poznańskiej i przyległych uzyskaliby połączenie z Kamionkami.

Skierowałam również wniosek do Nadleśnictwa w związku z wyłożeniem projektu Planu Urządzenia Lasu .

W związku z wyłożonym projektem planu, w imieniu własnym i mieszkańców sołectwa Borówiec zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości:
-  dokonywania rębni etapami,
- dokonywania rębni na zasadzie poszerzania istniejących gniazd, zamiast rębni całkowitej

Szukając zrozumienia w racjach obu stron, proponujemy przeanalizowanie tego procesu pod kątem zachowania walorów krajobrazowych i nie pozbawiania mieszkańców naszej okolicy możliwości korzystania z dobrodziejstw jakie daje las.

Mamy świadomość, że proces urządzania lasu jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania drzewostanu. Wierzymy jednocześnie, że przeprowadzenie tego procesu jest możliwe z zachowaniem maksymalnych korzyści dla mieszkańców.