PLANETA ODZYSKU, drzewko za elektroodpad EKO -edukacja, część trzecia

Recykling tego, co już zostało wydobyte z ziemi to ogromna ulga dla środowiska. Jednak jest jeszcze jedna dobra praktyka, która ma nawet większą moc – przedłużanie przydatności (REUSE).

Zanim oddasz do recyklingu, w pierwszej kolejności postaraj się naprawić uszkodzony sprzęt lub znaleźć dla niepotrzebnej Ci rzeczy nowego właściciela. Możesz oddać ją lub sprzedać osobom, którym jeszcze posłuży.