Podsumowanie spotkania z Nadleśnictwem

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za liczne przybycie na spotkanie z nadleśnictwem ws. wycinki lasów. Po długich i niekiedy burzliwych dyskusjach, udało się dojść do konsensusu. Poniżej przekazuję główne założenia wypracowanego kompromisu:

  • ze względów bezpieczeństwa usunięte zostaną drzewa, które jeszcze pozostały na zrębie przy ul. Spółdzielczej w okolicach Zapomnianej,
  • w w/w miejscu wycinki w przyszłym roku wykonane zostaną nasadzenia: od strony drogi, ze względu na szybszy okres wzrastania – brzoza, w głębi – sosny,
  • trzebież (obejmująca około 20% drzewostanu) zaplanowana na obszarze obok aktualnego zrębu na ul. Spółdzielczej została odłożona w czasie o około 5 lat, ażeby do tego czasu młodnik obok nieco urósł,
  • wycinka lasu przy ul. Spółdzielczej (od strony bloku w kierunku ul. Deszczowej) została odłożona w czasie tak długo, jak to będzie możliwe,
  • w przyszłym roku odbędą się konsultacje ws. planu urządzania lasu na kolejne 10 lat, o których powiadomię Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem celem wniesienia ewentualnych uwag
  • zostaliśmy zakwalifikowani jako obszar potencjalnie konfliktowy tzn. że wycinki w naszym obszarze będą planowane m.in. z mniejszą intensywnością.

Jeszcze raz dziękuję zarówno Państwu, jak i przedstawicielom Nadleśnictwa za udział w spotkaniu.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy