Porządkowanie zabytkowego cmentarza

Tradycyjnie w okresie poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki zapraszamy do włączenia się do akcji porządkowania terenu zabytkowego cmentarza ewangelickiego przy ul. Szkolnej (vis a vis starej szkoły) w Borówcu. Zamierzamy oczyścić pozostałości nagrobków i miejsca mogił z opadłych suchych gałęzi, liści, śmieci, wypalonych zniczy itp.

Zapraszamy w sobotę 28 października 2023 roku w godzinach 9:30 – 11:30. Wspólnie zadbajmy o borówiecki zabytek.