Pozyskanie nowego gruntu na terenie Borówca Nowego!

Szanowni Państwo,

z nieskrywaną radością informuję, że w wyniku bardzo długich, ale owocnych, negocjacji Fundacja Zakłady Kórnickie podpisała z Urzędem Miasta i Gminy Kórnik umowę dot. wydzierżawienia działki w Borówcu Nowym, która zostanie przekazana na cele sołectwa. Wniosek o pozyskanie gruntu na terenie naszego sołectwa był pierwszym złożonym przeze mnie wnioskiem po objęciu funkcji sołtysa – już we wrześniu 2015 roku. Tym bardziej cieszy fakt, że sfinalizowano tę inicjatywę. Umowa dzierżawy została podpisana na okres 10 lat i dotyczy działki 300, położonej przy ul. Głównej.

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierały sołectwo w negocjacjach w Fundacją, w szczególności Panu Ireneuszowi, a także Panom Burmistrzom – za okazaną przychylność i poparcie wniosku.

Pozyskana działka zostanie zagospodarowana według koncepcji wypracowanej wspólnie z Fundacją, Radami Sołeckimi, jak i mieszkańcami, adekwatnie do posiadanych i pozyskanych środków oraz uzgodnionych zasad współfinansowania pomiędzy sołectwami. O szczegółach będę Państwa informować.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy