Program Pomocy Finansowej UNHCR

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy pieniężnej osobom, które opuściły Ukrainę w związku z napaścią Rosji i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później. Pomoc finansowa jest udzielana raz w miesiącu, przez okres minimum 3 miesięcy.

Nowe centrum rejestracji UNHCR

  • Poznań: Galeria Malta, Maltańska 1, 1 piętro, Poznań

Należy umówić się na wizytę z wyprzedzeniem

Zobacz link https://help.unhcr.org/poland/information-for-new-arrivals-from-ukraine/#Cash-Assistance