Propozycje dot. infrastruktury w projekcie budżetu Miasta i Gminy Kórnik na rok 2024 dla miejscowości Borówiec

Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i Leśnej w Skrzynkach – 2 000 000,00 PLN

Budowa ul. Kempingowej  – 170 000,00 PLN

Budowa ul. Borowej  – 50 000,00 PLN

Budowa drogi os. Piaskowe – 50 000,00 PLN

Budowa ul. Czereśniowej –  60 000,00 PLN

Budowa ul. Grzybobranie  – 50 000,00 PLN

Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni  ścieków – 40 000,00 PLN

Przebudowa nawierzchni  boiska –  700 000,00 PLN

CBA (Centrum Borówieckiej Aktywności) –  670 000,00 PLN

Zielony i bezpieczny Borówiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia  – 400 000,00 PLN

Budowa oświetlenia przy ul. Słowikowej – 100 000,00 PLN

Budowa oświetlenia  przy ul. Zielona Dolina i Zielona Polana  – 190 000,00 PLN

Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego –  40 000,00 PLN

Budowa oświetlenia przy ul. Różanej  – 13 000,00 PLN

Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej  – 15 000,00 PLN

Budowa progów zwalniających na ul. Rekreacyjnej –  50 000,00 PLN

Termomodernizacja budynku przy ul. Głównej 4  – 60 000,00 PLN

Przyłącze instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej  – 30 000,00 PLN

Wykonanie wiaty rowerowej przy pętli  autobusowej  – 50 000,00 PLN

Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach  – 35000 (przyjmuję 12 000,00 PLN  na zadanie w Borówcu)

RAZEM: 4 750 000,00 PLN