ROZMOWY W SPRAWIE STREFY LEŚNEJ- 8.11.2023r.

Przeprowadzona przez Stowarzyszenie Zielony Peryskop w lipcu i sierpniu akcja informacyjna w sprawie możliwości ustanowienia ochronnej strefy leśnej (strefy bez wycinek całkowitych) wokół zabudowań wsi Borówiec, Kamionki, Szczytniki, Koninko – spotkała się z dużym i pozytywnym odzewem – zebraliśmy ok. 400 podpisów.

We wrześniu złożyliśmy w tej sprawie wniosek do Nadleśnictwa Babki, opierając się na niedawno wprowadzonym rozporządzeniu Lasów Państwowych o możliwości ustanowienia stref ochronnych. Traktują o tym wytyczne stanowiące załącznik do Zarządzenia DGLP nr 58 z dnia 05 lipca 2022r. pt. „Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych” (dalej: „Wytyczne”).

Zgodnie z § 2 pkt. 9 Wytycznych: „Jeśli w obrębie lasów przez cały rok, każdego dnia odnotowuje się znaczącą, intensywną obecność ludzi chodzących na indywidualne i rodzinne spacery, uprawiających sport (bieganie, nordic walking, jazda na rowerze) czy też traktujących las jako miejsce zabawy dla dzieci” las można zaliczyć do kategorii lasów o zwiększonej funkcji społecznej w strefie intensywnego oddziaływania społecznego. Na tak zakwalifikowanych obszarach wycinka zupełna może być zastosowana tylko wyjątkowo a zalecane zastosowanie mają rębnie złożone. Preferowane jest stosowanie rębni stopniowej gniazdowej.

Dzięki dużemu i stale rosnącemu poparciu ze strony mieszkańców, lokalnych stowarzyszeń i kół przedstawiciele Nadleśnictwa rozpoczynają z nami rozmowy. Najbliższe spotkanie zostało przewidziane na środę 8 listopada 2023r.

Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, gdyż w tej kwestii jesteśmy PIONIERAMI – w Polsce nie powstała jeszcze żadna taka strefa.

O rezultatach naszych rozmów będziemy Państwa informować na bieżąco.

Już dziś dziękujemy za każdy złożony podpis, gdyż daje nam delegację do działania w naszej wspólnej sprawie.