Sezon grzewczy – absoltuny zakaz spalania śmieci

Sezon grzewczy wkracza właśnie w swoją decydującą fazę. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o używanie w swoich piecach/kominkach tylko paliw przeznaczonych do ogrzewania, wskazanych przez ich producentów.

Spalanie odpadów w przydomowych piecach i kominkach jest jedną z głównych przyczyn zanieczyszczeń powietrza, ale także jedną z tych, na którą każdy z nas ma wpływ! Ze względu na zbyt niską temperaturę spalania, do atmosfery przedostaje się szereg substancji szkodliwych. Staramy się walczyć z pylistymi nawierzchniami w Borówcu, nie pogarszajmy więc powietrza poprzez niską emisję.

Dodatkowo, spalanie śmieci to wykroczenie, za które grozi mandat, grzywna lub nawet pozbawienie wolności. Jeżeli podejrzewają Państwo, iż w którymś gospodarstwie spalane są śmieci, proszę porozmawiać z sąsiadami, a jeśli nie odniesie to skutku – zgłosić taki proceder Straży Miejskiej (tel. 604 607 104). 

Pamiętajmy – domowy piec to nie spalarnia śmieci. Dbajmy o siebie i o nasze środowisko.

nie-pal

pozdrawiam

 
Sylwia Brzoskowska
sołtys sołectwa Borówiec Nowy
tel. 735 977 217