Stacja paliw w Borówcu?

Informacja od radnego Jerzego Walczyka. Ponieważ dyskusja dotyczy się na grupie Kamionek, przekazuję również Państwu.
„STACJA PALIW w Borówcu koło Biedronki
W dniu dzisiejszym podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej Miasta i Gminy Kórnik, Radni zapoznali się z propozycją zagospodarowania działki nr 199/2 w Borówcu przedstawioną przez właściciela tego terenu. Obecnie działka ta jest tylko w ok 50% zagospodarowana. Na połowie tej działki zlokalizowany jest market „Biedronka” oraz parking do obsługi tego obiektu. Druga część działki jest ogrodzona tymczasowym płotem i nie jest zabudowana. Dla tego terenu obowiązuje plan miejscowy z 2011 roku. Uchwała Nr XV/180/2011 z dnia 2011-11-29. Przedmiotowa działka nr 199/2 w Borówcu oznaczona jest symbolem „U” – Tereny zabudowy usługowej.
Najistotniejsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu „U”
· maksymalna powierzchnia zabudowy nieruchomości – 50%,
· maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
· maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 2 kondygnacje
Przeznaczenie podstawowe: dla terenu U – handel, w tym galeria handlowa wraz z obiektami towarzyszącymi oraz obsługa turystyki i wypoczynku, w tym hotel, motel, pensjonat umożliwiający pobyt nie więcej niż 100 osób, wraz z obiektami towarzyszącymi oraz usługi wraz z obiektami towarzyszącymi, przeznaczenie dopuszczalne dla terenu: U – usługi motoryzacyjne.
Jak widać powyżej właściciel już dziś może na tym terenie postawić obiekt o powierzchni np. 4000m2 i wysokości 12m. Obowiązujący plan został uchwalony w 2011 roku. Obecnie dla większego obszaru w Borówcu nowy plan jest w trakcie procedowania w tym także dla przedmiotowej działki. Ewentualna zmiana zapisów „na gorsze” dla właściciela tego terenu (np. zmniejszenie powierzchni zabudowy, wysokości budynków, przeznaczenia itp.) oznacza dla Gminy Kórnik konieczność wypłaty odszkodowania. Właściciel tej działki wystąpił z wnioskiem o takie zmiany w planie miejscowym, które bezproblemowo umożliwią wybudowanie stacji paliw (4-8 stanowisk) wraz z budynkiem towarzyszącym o powierzchni ok 200m2, w którym znajdować by się miało wszystko to, co na nowoczesnych stacjach paliw niezbędne do obsługi klientów, czyli np. sklep, bar z hot-dogami prasą itp. W kontekście zakazu handlu w niedzielę, obiekt ten byłby zwolniony z zakazu handlu w niedzielę, zatem mieszkańcy mogliby się zaopatrywać na stacji w różne produkty. W przypadku braku zgody na stację paliw właściciel podczas posiedzenia komisji podejmie inne zamierzenia inwestycyjne zgodnie z obowiązującym planem miejscowym. Właściciel będzie mógł np. na tym terenie postawić obiekt o powierzchni 4000m2 i wysokości 12m w postaci warsztatu samochodowego wraz ze sklepem i magazynem lub inny obiekt zgodnie z tym, co napisałem powyżej.
Zezwolenie na budowę stacji paliw w tym miejscu może się spotkać z niechęcią mieszkańców. Radna z Borówca Anna Maria Andrzejewska zaproponowała konsultacje społeczne, w których będzie brała czynny udział. Szczegóły konsultacji poznamy prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych tygodni.
Tymczasem jeszcze przed konsultacjami, jaka jest Państwa opinia na ten temat? Stacja benzynowa czy może obiekt wielkopowierzchniowy, tak jak w obecnie obowiązującym planie miejscowym?”

Moim zdaniem stacja paliw w okolicy jest bardzo potrzebna, natomiast środek miejscowości to nie jest najlepsze miejsce na tego typu inwestycję. Ze swojej strony, jako sołtys, obawiam się wzmożonego ruchu samochodowego ze wszystkich okolicznych wsi, jeszcze większych kłopotów z bezpieczeństwem na długiej prostej jaką jest Główna. Warto dodać, że stacja świadczy swoje usługi 24h. Uważam, że odpowiednim miejscem na stację benzynową są wjazdy do miejscowości, a nie ich środek. Dodatkowo może warto dodać, o dwóch innych budujących się stacjach w okolicach? Jednej już powstającej, drugiej planowanej. Pamiętajmy również, że działka ma bezpośredni widok na jezioro, pomyślmy trochę szerzej i w dłuższej perspektywie czasowej…

Osobiście jestem na NIE, ale oczywiście zadecydują mieszkańcy.

Sylwia Brzoskowska