Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL)

W dniu dzisiejszym odbyła się nadzwyczajna Komisja Infrastruktury, Rozwoju i Polityki  Przestrzennej, na której Rada zaopiniowała wariant orientacyjnego przebiegu nowych linii kolejowych dużych prędkości nr 85 relacji Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz- Kalisz- Poznań.

Po burzliwej dyskusji z udziałem mieszkańców i sołtysów przyjęliśmy, iż  najlepszym rozwiązaniem jest poprowadzenie linii według koncepcji zaznaczonej na mapie kolorem czerwonym kropkowanym a przechodzącym na wysokości Kórnika w koncepcję zaznaczoną kolorem pomarańczowym przerywanym z uwzględnieniem następujących uwag:

-aby uwzględniono przesunięcie na przebiegu linii czerwonej w kierunku istniejącej linii kolejowej w celu ochrony zabudowań w miejscowości Pierzchno i Celestynowo ,

-aby na wysokości przebiegu linii pomarańczowej na wysokości miejscowości Dziećmirowo, Runowo i Robakowo odsunięto linię maksymalnie od istniejących zabudowań.

Burmistrz oraz Radni wyrazili ogromne ubolewanie nad faktem, iż organ  wyznaczył bardzo krótki termin przeprowadzenia konsultacji społecznych. Inwestycje o tak kluczowym znaczeniu dla wielu gmin powinny zostać poddane szczegółowym konsultacjom umożliwiającym uwzględnienie wielu aspektów i wysłuchanie wielu stron. Ponadto forma zawiadomienia (w postaci maila na ogólną skrzynkę gminy) była  nieodpowiednia do wagi przeprowadzanego założenia inwestycyjnego. Rada podjęła również decyzję, iż do kolejnych wrześniowych konsultacji w ww. kwestii zostaną przeprowadzone lokalne konsultacje społeczne w tych sołectwach, których inwestycja będzie dotyczyć.