System Powiadamiania Mieszkańców (SPM)

i 2019-02-12 Autor: Agnieszka Plucińska

Szanowni Mieszkańcy,

w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik powstaje nowy system komunikacji z mieszkańcami.

System Powiadamiania Mieszkańców wysyła powiadomienia urzędowe do konkretnego mieszkańca dotyczące np. terminu zbliżającej się płatności, przeterminowania raty podatku,  jak również możliwe jest wysyłanie informacji o różnego rodzaju wydarzeniach z życia miasta, powiadomienia o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik podczas załatwiania dowolnej sprawy w urzędzie, przesłać listownie na adres urzędu lub przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP. Złożony wniosek musi być podpisany.

wniosek o powiadomienia sms-mail