SZKOLENIE dla organizacji pozarządowych

i 2019-11-10 Autor: Agnieszka Plucińska

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Kórnik do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 21 listopada, w godzinach od 15:30 do 19:30 w strażnicy OSP w Kórniku, ul. 20 Października 93. Osoby chętne do udziału proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Wydziałem Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, tel. 61-8-170-411 wew. 680, e-mail: ngo@kornik.pl