TRASA BORÓWIECKIEJ ZA-DYSZKI ( III EDYCJA 21.04.2018)