Ulica Grzybobranie włączona do zadań Gminy na rok 2016

Uprzejmie informuję, iż w dniu wczorajszym tj. 23.03.2016 r. Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę w formie korekty finansowej do uchwały budżetowej o wprowadzeniu do budżetu zadania – modernizacja ul. Grzybobranie.

Ponadto została złożona interpelacja w sprawie zlokalizowania parkingu w niedalekiej odległości od węzła Borówiec przy drodze S11.