Ustalenia ze spotkania z Nadleśnictwem

23 marca 2023 r. odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Zielony Peryskop spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Babki- zastępcą Nadleśniczego Panem Ireneuszem Niemcem oraz Leśniczym Panem Damianem Fonrobertem.

Panowie przedstawili obecnym na spotkaniu mieszkańcom Borówca i Szczytnik plany urządzania lasów w bieżącym roku a także działania, które podejmują na rzecz ich ochrony.

W zakresie planowanych wycinek w ramach Leśnictwa Drapałka uczestnicy poprosili o zachowanie społecznej funkcji lasów tj. przeprowadzanie wycinek w większej odległości od ścieżek oraz domostw tj. zachowanie 100 m strefy ochronnej.

W lokalizacji niedaleko ul Kwitnącej w Borówcu ustalono przeprowadzenie trzebieży zamiast wycinek gniazdowych.

Ponadto uzgodniono przesuniecie lokalizacji niektórych rębni gniazdowych wzdłuż wjazdu do Borówca (drogi powiatowej) oraz odcinka drogi S11. Celem przesunięć było zachowanie funkcji estetycznej/ społecznej.

Lokalizacja niektórych zrębni zgodnie z ustaleniami.