Wiosenne porządki w Borówcu

W Borówcu w miniony weekend odbywała się akcja pt. „wiosenne sprzątanie”, w ramach której mieszkańcy zbierali porozrzucane wzdłuż ulic śmieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to wydarzenie! Śmieci zostało zebranych bardzo dużo, lecz nie jest to niestety powód do dumy.

Podążając tropem porządków, chcemy uświadomić Państwa, iż odpady zielone to również śmieci. Wiosenna aura sprzyja pracom ogrodowym, niestety często odpady powstałe podczas tych prac trafiają do lasu. Zgodnie z ustawą o lasach i kodeksem wykroczeń, wywożenie czegokolwiek do lasu jest zabronione. Zakaz dotyczy zarówno liści, skoszonej trawy, wyrwanych chwastów, jak również gałęzi i drzew. Wynajmując firmę do prac ogrodniczych, upewnijmy się gdzie finalnie trafią rzeczy pochodzące z naszego ogrodu, ładowane na przyczepkę. Przytaczamy poniżej treść Art. 30 ustawy o lasach:

1. W lasach zabrania się:
1) zanieczyszczania gleby i wód;
2) zaśmiecania;
3) rozkopywania gruntu;
4) niszczenia grzybów oraz grzybni;
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
…..
13) puszczania psów luzem;

Przypominamy o dostępnych możliwościach utylizacji odpadów biodegradowalnych:

  • przydomowy kompostownik
  • brązowe worki „BIO” – odbierane są wraz z odbiorem śmieci (raz na 2 tygodnie od kwietnia do listopada)
  • wywóz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czołowie, który jest czynny:
    • poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz. 10.00 – 18.00
    • sobota w godz. 8.00 – 16.00

Szanowni Mieszkańcy, szanujmy siebie nawzajem, szanujmy przyrodę i dbajmy o nią wspólnie.