Zajęcia gimnastyczne dla seniorów

Zapraszamy osoby w wieku 55+ do udziału w zajęciach z gimnastyki prozdrowotnej, które odbywają się w świetlicy wiejskiej w Borówcu.

Start zajęć: 01.06.2021, czas trwania: 1h

Wtorki: g. 11:30

Piątki g. 9:00

Koszt pojedynczych zajęć: 5 zł

Zajęcia dofinansowane są z funduszy sołeckich sołectw Borówiec i Borówiec Nowy.