Zebranie sołectwa Borówiec Stary

Szanowni Państwo,

zapraszam na Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Stary (ul. Poznańska i boczne oraz ul. Szkolna i boczne), które odbędzie się 8 marca 2024 roku o godz. 18:30 w świetlicy przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, powitanie gości. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godz. 18:45.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2023

5. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2023

6. Sprawy bieżące

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie zebrania

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Zapraszam, sołtys Natalia Mucha