Zebranie wiejskie – Borówiec Nowy – 02.03. g. 19:00

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się w dniu

02.03.2023 r .o godz. 19:00

w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, powitanie zaproszonych gości. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o 19:15

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2022

4. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2022.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie zebrania

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa, zapraszam serdecznie,

Sylwia Brzoskowska – sołtyska sołectwa Borówiec Nowy

t. 735977217