Zebranie wiejskie – Borówiec Nowy 20.09.2022 r.

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy (ul. Główna i boczne), które odbędzie się

20.09.2022 r. o godz. 19:00

w świetlicy wiejskiej (ul. Szkolna 2)

Zebranie zwołane jest z inicjatywy sołtysa. Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie gości i otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum.

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

4. Przedstawienie propozycji przesunięcia środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2022 i głosowanie nad zmianami (uchwała).

5. Przedstawienie kwoty Funduszu Sołeckiego na rok 2023, propozycji podziału środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2023 i głosowanie nad podziałem środków (uchwała).

6. Przedstawienie zmian w statucie sołectwa Borówiec Nowy i wyrażenie opinii ws. zmian (uchwała).

7. Przedstawienie zasad usytuowania na terenie Gminy Kórnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i wyrażenie opinii ws. zmian (uchwała).

8. Sprawy bieżące.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie zebrania.

Sylwia Brzoskowska – sołtys sołectwa Borówiec Nowy

tel. 735977217