Zebranie wiejskie – Borówiec Nowy 22.09.2020

Szanowni Państwo,

zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy, które odbędzie się 22.09.2020 o godz. 19:00 w małej sali.

Zebranie zwołane jest z inicjatywy sołtysa. Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum (ew. drugi termin o 19:15)
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
  3. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
  4. Propozycje podziału środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 i głosowanie (uchwała).
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania