Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy – 11.02.2020 r. g. 19:30

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sprawozdawcze sołectwa Borówiec Nowy (ul. Główna i boczne), które odbędzie się

11.02.2020 r. o godz. 19:30

w świetlicy wiejskiej (ul. Szkolna 2)

Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa, a proponowany porządek obrad do:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
  4. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
  5. Przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej.
  6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019.
  7. Omówienie zmian w statucie: https://drive.google.com/open?id=10n-dJMbq2C6tsuMe4sNDkUzKL9OdPBWQ
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

Na zebranie zaproszony został p. Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kórnik Sebastian Wlazły.

Serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

sołtys sołectwa Borówiec Nowy