Zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy

Serdecznie zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Borówiec Nowy (ul. Główna i boczne), które odbędzie się:

12 marca 2024 roku o godz. 18:00

w świetlicy wiejskiej przy ul. Szkolnej 2 w Borówcu (tzw. Stara Szkoła). Zebranie zwołane jest na wniosek sołtysa.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, powitanie gości (w przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godz. 18:15).
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2023.
5. Sprawozdanie finansowe z wydatkowania funduszu sołeckiego za rok 2023.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Do zobaczenia,
Sylwia Brzoskowska – sołtyska sołectwa Borówiec Nowy