Zwolnienia od podatku od nieruchomości

W dniu dzisiejszym tj. 29 kwietnia 2020 r. Rady Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

    Wobec wprowadzenia od dnia 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, (Dz. U. poz. 491) przedsiębiorcy prowadzący na terenie Miasta i Gminy Kórnik działalność związaną z zakwaterowaniem, gastronomią oraz fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne. Zaistniała konieczność całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności lub jej znacznego ograniczenia co w konsekwencji spowodowało zaburzenia ich płynności finansowej. Zasadnym i celowym stało się zwolnienie tych grup przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w II i III kwartale 2020r.

Szczegóły : http://api.esesja.pl/posiedzenie8/83659