Budżet Obywatelski Gminy Kórnik – wspólne zadanie i harmonogram

Szanowni Państwo,

od 16.07.2018 będzie można zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego. Samo głosowanie odbywać będzie się od 27.08.2018 r. do 31.10.2018 r.

Zgodnie z decyzją Rad Sołeckich oraz zebrań wiejskich w tym roku jeszcze raz sołectwa Borówiec i Borówiec Nowy wspólnie złożą projekt Borówieckiego Parku Rekreacji (zlokalizowanego przy ul. Gruszkowej, przylegający do Starej Szkoły). Wspólne złożenie jednego projektu zwiększa nasze szanse na zmotywowanie mieszkańców Borówca do głosowania na zadanie, które jest adresowane do szerokiego grona osób. Warto przypomnieć, że Borówiecki Park Rekereacji zakłada utworzenie kompleksowego placu zabaw, toru rowerowego/rolkowego dla starszych dzieci i młodzieży, siłowni pod chmurką oraz infrastruktury towarzyszącej.

Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy zdziałać więcej, aniżeli działając osobno.

HARMONOGRAM Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2019 rok
1. Kampania informacyjna od 9 lipca 2018 przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego
2. Zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik od 16.07.2018 r. do 5.08.2018 r.
3. Weryfikacja złożonych wniosków przez wydziały Urzędu Miejskiego w Kórniku do 17.08.2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację do 24.08.2018 r.
5. Głosowanie od 27.08.2018 r. do 31.10.2018 r.
6. Planowane ogłoszenie wyników BOGK do 9.11.2018 r.