Zebranie wiejskie Borówiec Nowy

Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa Borówiec Nowy zwołuję

Z E B R A N I E   W I E J S K I E W BORÓWCU NOWYM

 NA DZIEŃ 17.12.2015 r.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 19:00

MIEJSCE: MAŁA SALKA, Stara Szkoła, ul. Szkolna 2

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie uchwalenie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Borówiec.

Serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska – Sołtys Sołectwa Borówiec Nowy

borowiecnowy.soltys@gmail.com