Aktualności Borówiec

Po Mikołajkach

Szanowni Mieszkańcy,

Tegoroczne Mikołajki za nami. Serdecznie dziękujemy Wszystkim za liczne przybycie.  Mamy nadzieję, że ta chwila bańkowej magii pozwoliła na oderwanie się od codzienności.  Już teraz zapraszamy Wszystkich na kolejne spotkanie za rok.

ZBIÓRKA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

Z dniem 1 stycznia 2018r. właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących w szczególności :

-tworzywa sztuczne, ( worek żółty 120 l )

-szkło bezbarwne ( worek biały 80 l),

-szkło kolorowe ( worek zielony 80 l),

-papier ( worek niebieski 120l),

– odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów ( pojemnik 110, 120 lub 240 l – wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kółkami lub worek o minimalnej pojemności 120 l w kolorze brązowym oznaczone napisem „ bio” – do zbierania odpadów ulegających biodegradacji ,

-metale,

-odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, termometry, farby i lakiery, opakowania po substancjach niebezpiecznych, filtry olejowe,

– zużyte baterie i akumulatory,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny,

-zużyte opony do średnicy 1m,

– styropian,

-opakowania wielomateriałowe typu tetra pak,

– odzież i tekstylia,

-papa odpadowa,

-drewno, w tym opakowania z drewna

Szczegółowo kwestie odbioru odpadów omawia uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kórnik z dnia 26 lipca 2017r.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę Ładnej, Klonowej i Uroczej

Szanowni Państwo,

informuję, że przetarg na przebudowę ul. Ładnej, Klonowej i Uroczej w Borówcu został rozstrzygnięty. Realizacja inwestycji nastąpi do 31.08.2018 r.

Wybór ofert: http://bip2.wokiss.pl/kornikm/zasoby/files/przetargi/przetargi_2017/Rozstrzygni%C4%99cia%20przetarg%C3%B3w%202017/42-informacja-o-rozstrzygnieciu-przetargu-bip.pdf

 

Wyrównywanie dróg w roku 2017

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek z dn. 03.11, monitowany i powielany wielokrotnie, otrzymałam odpowiedź z urzędu, iż drogi gruntowe zostaną wyrównane do dnia 20.12.2017 r. Wpływ na termin prac będą miały warunki atmosferyczne.

Jednocześnie, zgodnie z moją prośbą, przesłano mi także wykaz ulic z terenu Borówca Nowego, które będą profilowane i/lub wyrównane poprzez wbudowanie tłucznia. Gdyby Państwo mieli jakieś uwagi lub sugestie, proszę o kierowanie ich bezpośrednio do wydziału eksploatacji.

PROFILOWANIE I WBUDOWANIE TŁUCZNIA ZGŁOSZENIA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE DRÓG GRUNTOWYCH – PROFILOWANIE I WBUDOWANIE TŁUCZNIA

Buczynowa, Deszczowa,  Fiołkowa, Grzybobranie, Kurkowa, Różana, Słowikowa, Wrzosowa, Żurawinowa

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Mikołajki w Borówcu 03.12.2017 r. g. 16:00

Planowana linia autobusowa nr 599 do dworca PKP w Gądkach

Szanowni Państwo,

otrzymałam dziś odpowiedź z urzędu ws. uruchomienia połączenia autobusowego dla mieszkańców Borówca z dworcem PKP w Gądkach.

Z treści pisma wynika, iż gmina planuje wprowadzić takie połączenie, natomiast obecnie nie może określić dokładnego terminu jego wprowadzenia.

W załączeniu przekazuję mapę planowanego przebiegu linii, myślę, że to dobry czas by zgłaszać swoje uwagi i sugestie.

Jednocześnie informuję, iż ja będę wnosić o konieczność przeprowadzenia konsultacji/ankiety wśród mieszkańców celem dostosowania zarówno godzin, jak i ilości połączeń oraz ewentualnych konsekwencji dla kursowania linii 512, 511 i 527.

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Obwieszczenie ws. mpzp dla fragmentu ulicy Grzybobranie

Szanowni Państwo,

poniżej załączam obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dot. połączenia ulicy Grzybobranie z ulicą Główną. Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 11.12.2017 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Borówcu (mała sala).

Obwieszczenie wraz z mapą

Serdecznie zapraszam,

Sylwia Brzoskowska

Prace związane z likwidacją napowietrznej linii energetycznej

Szanowni Państwo,

w Borówcu trwają prace związane z likwidacją napowietrznej linii energetycznej, łączącej Borówiec z Kórnikiem. Likwidacja tej linii i jej skablowanie (położenie pod ziemią, wzdłuż ulicy Głównej) z pewnością przyczyni się do zmniejszenia ilości awarii w dostawach prądu.

W związku z trwającymi pracami w dniu 21.11.2017 (wtorek) w godz. 9:00 – 14:00 nastąpi planowe wyłączenie prądu na ulicach:

ul. Borówkowa, Buczynowa, Bukowa, Fiołkowa, Główna, Jesionowa, Jeżynowa, Jęczmienna, Karmelowa, Kurkowa, Labirynt Wodny, Leśna Polana, Lisa Witalisa, Nad Potokiem, Pod Borem, Pod Lasem, Poziomkowa, Różana, Skwer Brzozowy, Skwer Topolowy, Słowikowa, Sosnowa, Spółdzielcza, Strumykowa, Świerkowa, Teofila Wolniewicza, Wierzbina, Wrzosowa, Zapomniana,

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska

Jesienne poczytajkowo – spotkanie z książką w Borówcu

JESIENNE POCZYTAJKOWO – ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy całe rodziny do udziału w niecodziennym wydarzeniu promującym czytanie dzieciom, które odbędzie się w budynku przedszkola Śpiewający Włóczykije w Borówcu, w sobotę, 25 listopada, w godz. 10.00- 12.00.
Można będzie poznać dwie wspaniałe pisarki: panią Joannę Krzyżanek i panią Mirosławę Woźną. Pani Joanna Krzyżanek, autorka m.in. Cecylki Knedelek i Kury Adeli, opowie o swoich książkach i poprowadzi dla dzieci warsztaty plastyczne związane z postaciami ze swoich książek.
Pani Mirosława Woźna, autorka wierszy dla dzieci, pokaże jak powstaje książka od strony graficznej.
Rodzice będą mieć możliwość zakupu książek bezpośrednio od autorów oraz z wydawnictw, które odwiedzą przedszkole, a będą to najlepsze poznańskie wydawnictwa: Zakamarki i Publicat.
Dzieci będą mogły pobawić się na warsztatach plastycznych związanych z książką, które poprowadzi pani Honorata z Biblioteki Publicznej w Kórniku.
Najważniejszy punkt programu: będziemy czytać dzieciom! Po raz trzeci spróbujemy pobić rekord w rodzinnym czytaniu dzieciom! W ubiegłym roku było nas 100 osób – małych i dużych! Czy „pobijemy” tę liczbę?
„Kochani! Będzie wspaniale! Każdy, kto kocha czytać, a także ten, kto jeszcze o tym nie wie – niech przybywa! Poczytajkowo to prawdziwe święto książki!!!” tymi słowami do uczestnictwa w wydarzeniu zachęca Pani Ewa Ziętek – główna organizatorka.
Patronat nad całym wydarzeniem objęła Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom oraz dwie borówieckie panie sołtys: pani Agnieszka Plucińska i Sylwia Brzoskowska.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Borówca do wspólnego czytania.

Dyskusja publiczna ws. mpzp dla terenów na zachód od ul. Kamiennej w Kamionkach

Szanowni Państwo,

zapraszam na dyskusję publiczną ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych za zachód od ul. Kamiennej, która odbędzie się w dniu 06.11.2017 r. o godz. 17:00 w sali OSP w Kamionkach.

Projekt planu dostępny w lokalizacji: MPZP Kamionki ul. Kamienna

pozdrawiam,

Sylwia Brzoskowska