Aktualności Borówiec

Renowacja amfiteatru przy kościele

Wszystkich chętnych zapraszamy do wsparcia finansowego i materialnego renowacji ławek w amfiteatrze w Borówcu.

Wpłat można dokonać na konto parafii: 32 1090 1418 0000 0001 1251 5940

Piknik „Babskie Sprawy”

W imieniu KGW Borówiec.ONe, już 10.06 zapraszamy na konsultacje z naszymi niekwestionowanymi specjalistami z dziedziny zdrowia, dietetyki, kosmetologii, profesjonalnego makijażu oraz kobiecej mody z La Belle Epoque.

– dr Anna Gogojewicz z Instytut Zdrowia dr Anna Gogojewicz – dokona profesjonalnego pomiaru składu ciała, opowie o pięknej figurze, udzieli porad dietetycznych.

– Marzena Kubacka MK Beauty Room – profesjonalnym sprzętem zrobi diagnostykę i analizę Twojej cery. Wprawne oko kosmetologa będzie w stanie wyłapać wiele cech Twojej skóry, o których Ty nie wiedziałaś.

– Agnieszka Pawłowska Boska Pawłowska MakeUp wykona profesjonalny makijaż oraz doradzi jak się malować by wyglądać pięknie.

– Ania Wieczerska La Bella Epoque, przybliży tajniki niezwykle pięknej mody kobiecej. Będą stylowe suknie, kapelusze, biżuteria + profesjonalna sesja fotograficzna

– Pokażemy jak przy pomocy mediacji rozwiązywać nieporozumienia i spory

Małgorzata Klary- Janowska, Jarosław Janowski

„Rowerem po zdrowie” z KGW Borówiec.ONe

W sobotę 27 maja KGW Borówiec.ONe” otworzyło” sezon rowerowy 2023. Rower to jeden z najlepszych sposobów na aktywność fizyczną i budowanie sprawności oraz zdrowia.

            Naszą wycieczkę z cyklu „Rowerem po zdrowie” rozpoczęliśmy w Starej Szkole w Borówcu. Pojechaliśmy przez Drapałkę, Szczodrzykowo, Pierzchno do Koszut.

            Tu był czas na odpoczynek i zwiedzanie pięknego, późnobarokowego dworu szlacheckiego z końca XVIII wieku (Muzeum Ziemi Średzkiej). Zgromadzone zestawy mebli oraz uzupełniające wystrój, malarstwo, tkaniny i przykłady rzemiosła artystycznego odtwarzają wygląd i atmosferę szlacheckiego dworu. Zwiedzający mogą odnieść wrażenie, że właściciele tylko na chwilę wyszli i zaraz wrócą by nas ugościć.

            Następnie „pokręciliśmy” do Annopola gdzie zwiedziliśmy Browar Gzub, którego mottem brzmi: „Dobrzy ludzie, dobre piwo”. W ramach wspierania przedsiębiorczości kobiet, poznaliśmy zasady funkcjonowania browaru, proces produkcji i tajniki warzenia piwa rzemieślniczego. Okazuje się, że nie jest to trudne, ale wymaga cierpliwości, odwagi a przede wszystkim pasji! Po odpoczynku i rozmowach na łonie natury powróciliśmy busem do Borówca. … Powoli przygotowujemy się do Borówieckich Spływów Kajakowych, już w czerwcu!

            Dziękujemy uczestnikom za wspólny rowerowy rajd, spotkanie i poznanie się.

            Projekt realizowany min. ze środków Miasta i Gminy Kórnik. Dziękujemy.

                                                                                              Małgorzata Klary- Janowska                                                                                               Jarosław Janowski

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dn. 29.05.2023 r.

29 maja 2023 r. Komisarz Wyborczy w Poznaniu wydał postanowienie w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Kórnik na stałe obwody głosowania.

Z treścią postanowienia można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Dyskusja nad projektem MPZP

Dyskusja publiczna nad projektem MPZP odbędzie się 13 czerwca 2023 roku o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej ul. Szkolna 2.

Poniżej treść Obwieszczenia:

WB1-PP.6722.4.2021

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borówiec w rejonie ulic: Poznańskiej, Warzywnej, Polnej i Łąkowej, gmina Kórnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik nr XXXV/485/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borówiec w rejonie ulic: Poznańskiej, Warzywnej, Polnej i Łąkowej, gmina Kórnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości, 62-035 Kórnik. Projekt planu dostępny będzie w okresie wyłożenia również na stronie www.kornik.pl w dziale ,,Sprawy obywatelskie w zakładce ,,Projekty mpzp wyłożone do publicznego wglądu” oraz na platformie konsultacyjnej kornik.konsultacjejst.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Borówcu, ul. Szkolna 2, 62-023 Borówiec.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP lub e-mail: kornik@kornik.pl lub platforma konsultacyjna: kornik.konsultacjejst.pl) do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik na adres Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2023 r. 

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik – preferowane wcześniejsze umówienie się telefoniczne.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych procedura planistyczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik jest Pani Agnieszka Lewicka – Bachman,  e – mail: abi@umig.kornik.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, projektant sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kategoria archiwalna A), zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.
 9. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, w przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji obowiązku prawnego wykonywanego przez Administratora. W przypadku braku podania przez Państwa  niezbędnych danych, będzie to miało wpływ na dalsze procedowanie sprawy, włącznie z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 11. Podając dane dodatkowe tj. nr telefonu, adres e-mail, wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej.

WYJĄTKOWE WARSZTATY PLASTYCZNE ;-)

STOWARZYSZENIE 4U & CASA ANTONIO
zapraszamy na wyjątkowe warsztaty plastyczne 🥳🤩😮

Zapisy wyłącznie drogą telefoniczną
nr: 519 488 805 lub 511 699 682

Borówiecka Za-dyszka, VI edycja zakończona sukcesem!

Sukcesem jest przede wszystkim to, iż tylu wspaniałych ludzi dołączyło do Nas, aby w niedzielne przedpołudnie potrenować razem i pobiec leśną trasą.

Bardzo serdecznie dziękuje członkom Stowarzyszenia Zielony Peryskop oraz wolontariuszom, którzy od 8 rana działali, aby wszystko wyszło na medal.

Serdeczne podziękowania dla: Marka Małkowicza, Jerzego Walczyka, Jolanty Kaczmarek, Katarzyny Walczyk, Doroty Komorowskiej, Jerzego Andrzejewskiego, Krzysztofa Andrzejewskiego a także Józefa Antczaka. Byliśmy tak zagonieni, że nie mamy nawet wspólnego zdjęcia.

Wspaniałe wsparcie zaoferowali harcerze z Kórnika strzegący trasy oraz przeszło dwudziestoosobowa grupa wolontariuszy ze szkoły podstawowej w Kamionkach pod czujnym okiem Pani Joanny Ochockiej.

Bardzo dziękujemy Pani Katarzynie Szykownej z Hello Type Studio za oprawę graficzną biegu a także Arkadiuszowi Babińskiemu i fotografowi, który chce pozostać anonimowy 😉

Spytacie: kto był NAJSZYBSZY?

Pierwszy na mecie w tytułowej dyszce, z czasem 37:42 netto był Radosław WITKOWSKI z Robakowa, a w śród kobiet najszybciej pobiegła Bożena KUZAK z Poznania z czasem 45:42 netto.

Na dystansie 5 km z czasem 19:35 netto wbiegł na metę Norbert Gorzeń z Borówca oraz Katarzyna Główczyńska z Mechlina z czasem 25:15 netto.

Dzieci startowały w 5 kategoriach wiekowych.

Każdy uczestnik, który znalazł się w pierwszej trójce otrzymał nagrodę.

A nie byłoby nagród, gdyby nie wspaniali SPONSORZY!

DZIĘKUJEMY im z całego serca:

• FUNDACJA ZAKŁADY KÓRNICKIE

• GMINA KÓRNIK

• FAIR PLAY – centrum handlowo-usługowe Szczytniki

• EKO KAMIONKI – centrum handlowo-usługowe Kamionki

• GRZEŚKOWIAK

• Tomasz Nyckowski

• Galeria Mini

• Delikatesy Centrum Kamionki

• Futurum

• Sołectwo Borówiec Nowy

• Sołectwo Borówiec Stary

• Aral

• Stowarzyszenie 4U

Każdy nagrodzony dorosły uczestnik otrzymał zestaw kosmetyków z firmy SUNEW MED+

A wśród nagród znalazły się min. vouchery:

• Restauracji Autorska

• Restauracji LOFT 46

• Casa Antonio

• Harmona Studio

• DASH

• BORBE

• DIAMOND

Wspaniałe zajęcia dla dzieci PRZYGOTOWALI :

• Przedszkole Śpiewający Włóczykije

• Mini Basket Academy – Daria Mieloszyńska

Rozgrzewkę przed biegiem profesjonalnie poprowadził:

• Paweł Kurzawski z Panda Systema

Charytatywną caffeejkę z najlepszym ciastem zorganizowało:

• Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynkach a zbiórka została przekazana mamie Haneczki.

DZIĘKUJEMY i zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej Link do wszystkich zdjęć z biegu: https://photos.app.goo.gl/n9sSWxfTNptZ4zna8

Dzień Dziecka w Borówcu

Sołtyski i rady sołeckie Borówca Starego i Nowego serdecznie zapraszają wszystkie dzieci z Borówca na festyn z okazji Dnia Dziecka. Czekamy na Was w sobotę 27 maja od 11:00 do 14:00. Będzie słodko i wesoło, aktywnie i kolorowo! Podczas festynu wspieramy małą Hanię z Borówca. Zapraszamy

Wycieczka rowerowa do Koszut i Annopla razem z KGW Borówiec.ONe.

Zapraszamy na wspólną wycieczkę rowerową do Koszut i Annopla w ramach projektu „Rowerem po zdrowie”. Zwiedzimy Muzeum Ziemi Średzkiej i browar Gzub. Wyruszamy o godz. 10 ze Starej Szkoły w Borówcu. Trasa ok 20 km. Wracamy busem a rowery poróżują na przyczepie.

Projekt jest dofinansowany ze środków Miasta i Gminy Kórnik oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.

Małgorzata Klary- Janowska, Jarosław Janowski KGW Borówiec.ONe

KGW Borówiec.ONe zaprasza na piknik pn. „Babskie sprawy”